Newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera!

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Karolina Sitkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Sitkowska MISS FIT z siedzibą w Krakowie (kod: 30-837) przy ul. Aleksandry 3/81, NIP: 6792808955, REGON: 365531950 (zwana dalej: „Administratorem”).
2. Dane osobowe, które przetwarzane są przez Administratora zostały pozyskane w sposób dobrowolny podczas zapisania się do newslettera oraz innymi działaniami wykonywanymi przez Pana/Panią na naszej stronie.
3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, adres IP przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu poprzez niniejszą stronę za pomocą formularza oraz przesyłania newslettera.
5. Informujemy, iż przysługuje Panu/ Pani dostęp do swoich danych osobowych, jak również otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, jak również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
7. W razie konieczności prosimy o kontakt pod adresem email: [_] lub w siedzibie naszej firmy: w Krakowie (kod: 30-837) przy ul. Aleksandry 3/81.