Podejmij wyzwanie: #NewHoliBody CHALLENGE!

[English below]

 

W okresie świąteczno-noworocznym nasze plany treningowe i żywieniowe ulegają zmianie. Zazwyczaj dajemy sobie trochę luzu, aby zacząć od Nowego Roku. I to jest ok, jeśli robimy to z głową. Jednak obecna sytuacja, związana z panującą pandemią, wymaga nieco więcej uwagi, a przede wszystkim aktywności. Tym bardziej zapraszam Cię do noworocznego wyzwania które ma na celu wyrobienie codziennych zdrowych nawyków oraz ułatwi powrót na odpowiednie tory, jak tylko wszystkie pierogi w brzuchu się ułożą. Nie zależy mi, abyś teraz była obsesyjnie FIT. Chcę, abyś była HOLI FIT – łapała balans w byciu FIT. Jednak chcę Ci pomóc zadbać o siebie i być aktywniejszą, szczególnie w okresie poświątecznym. Ponadto nauczysz się prostych szybkich przepisów.

 

Pomyśl, jak fajnie będzie na dobre rozpocząć Nowy Rok z myślą, że zrealizowałaś wyzwanie. Chodzi też o konsekwencję w działaniu, ale nie bądź nazbyt tym przerażona. Co nie znaczy, że masz odpuszczać! Po prostu chcę, abyś o tym wyzwaniu myślała jako o pozytywnym wyzwaniu, które jesteś w stanie osiągnąć.

 

ZASADY WYZWANIA:

 • challenge rozpoczyna się 11 stycznia przez 20 dni, udział w nim jest tylko dla nowych subskrybentów mojego newslettera
 • zapisz się na newsletter w dniach 1-10 stycznia (zrobisz to tutaj: https://karolinasitkowska.pl/newsletter/), a w odpowiedzi na potwierdzony zapis otrzymasz kalendarz do odhaczania zadań wyzwania i wpisywania kilometrówtabelę pomiarów przed i po ze schematem pomiarów oraz BONUS – eBook z przepisami na śniadania słodko-wytrawne
 • sprawdź swoją skrzynkę dokładnie – folder spam oraz wszystkie zakładki w mailu
 • wsparcie i motywację otrzymasz w zamkniętej grupie na Facebooku, do której link otrzymasz w tym samym mailu, w którym będą materiały potrzebne do wzięcia udziału w wyzwaniu
 • codziennie rano, o godz. 6:00 w zamkniętej grupie na Facebooku pojawi się nowe wyzwanie na każdy dzień
 • przewidziane są też dni na odpoczynek
 • jeśli będziesz wrzucasz jakieś zdjęcia, filmy lub relacje z wyzwania na swoje media społecznościowe, to pamiętaj, żeby oznaczyć je hashtagiem #NewHoliBody oraz oznaczyć moje konto w danym serwisie: Instagram: @holibody_by_sitkowska, Facebook: HoliBody by Sitkowska – dzięki temu je zobaczę i będę mogła udostępnić Twoje materiały dalej, żeby zmotywować innych! ❤️
 • otrzymasz też NIESPODZANKĘ LIVE 😉 

 

DODATKOWE INFO:

 • trening/wskazówka na dany dzień/wyzwanie/przepis na dany dzień będzie publikowany o godz. 6:00 rano (jeśli nie pasuje Ci ta godzina, zacznij wyzwanie dzień później – będziesz miała dostęp do materiałów o dowolnej porze)
 • w planie treningowym będą też dni wolne – tak, żeby plan był jak najbardziej optymalny
 • mimo, że treningi ukazują się codziennie, to są one wcześniej ułożone przeze mnie w plan treningowy – nie musisz się więc martwić, wszystko ma ręce i nogi
 • jeśli chcesz osiągnąć efekty sylwetkowe – np. schudnąć, to pamiętaj, aby trzymać się wskazówek żywieniowych
 • w wyzwaniu mogą wziąć udział zarówno początkujący, jak i średnio-zaawansowani

 

 

CHCESZ WIĘCEJ?

Wkrótce: Zapisz się na trening on-line ze mną 3x w tygodniu. Spotkania będą organizowane na ZOOMie w języku polskim i angielskim. Kontakt: https://karolinasitkowska.pl/kontakt/

 

 

During the Christmas and New Year period, our training and nutritional plans have changed. We usually give ourselves a little slack to start with the New Year. And that’s ok if we do it wisely. However, the present situation related to the prevailing pandemic requires a bit more attention and most of all – activity. Even less I invite you to the New Year’s challenge, which is aimed at developing healthy daily habits and will make it easier to „back on truck” , as soon as all the cakes in the belly are laid out. I don’t care if you are obsessed with FIT right now. I want you to be HOLI FIT – get a balance in being FIT. However, I want to help you take care of yourself and be more active, especially in the post-Christmas period. In addition, you will learn simple quick recipes.

 

Think how cool it will be to start the New Year with the thought that you have completed the challenge. It’s also about being consistent in action, but don’t be too scared by it. Which doesn’t mean you have to let go! I just want you to think of this challenge as a positive challenge that you are able to achieve.

 

RULES OF THE CHALLENGE:
 
 • the challenge begins on January 11th for 20 days, participation in it is only for new subscribers to my newsletter
 • subscribe to the newsletter on January 1st-10th (you can do it here: https://karolinasitkowska.pl/newsletter/), and in response to the confirmed subscription you will receive a calendar for ticking off the challenge tasks and entering kilometers, a table of measurements before and after with a measurement scheme
 • check your inbox carefully – spam folder and all bookmarks in the e-mail
 • you will receive support and motivation in a closed Facebook group, to which you will receive a link in the same e-mail where you will receive the materials needed to take part in the challenge
 • every morning at FB group will be a new challenge for each day at 6:00 am
 • there are also days for rest
 • if you upload any photos, videos or reports from the challenge to your social media, remember to mark them with the hashtag #NewHoliBody and mark my account on a given website: Instagram: @holibody_by_sitkowska, Facebook: HoliBody by Sitkowska – thanks to that I will see them and I will be able to share your material further to motivate others!
You will also get a LIVE SURPRISE 😉

 

ADDITIONAL INFO:
 
 • training / tip for the day / challenge / recipe for the day will be published at 6:00 AM (if this time doesn’t work for you, start the challenge a day later – you’ll have access to the content at any time)
 • the training plan will also include days off – so that the plan is as optimal as possible
 • although the workouts are published every day, they are previously arranged by me into a training plan – so you don’t have to worry, everything makes sense.
 • if you want to achieve body results – e.g. lose weight, remember to follow the nutritional guidelines
 • both beginners and intermediate players can take part in the challenge
 
To download the plan, just subscribe to the newsletter (you can do it here ). After confirming your e-mail address, it will come to your inbox. So we enter our data below, we receive a confirmation e-mail, click that we confirm and now – the calendar will be available for download! Check your inboxes, spam folder and bookmarks in the e-mail.
 
YOU WANT MORE?
 
Soon you could sign up for on-line fitness training 3 times a week! Meetings will be organized at ZOOM. Let me know that you want to join  – here.  
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz:

Twoje imię: